layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

promocja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka 

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

Z wizytą u księcia pana…

Z wizytą u księcia pana…

Łańcut - najsłynniejsza i jedna z najwspanialszych w Polsce rezydencji magnackich, która posiada zachowane wspaniałe wnętrza mieszkalne, unikatową w skali Europy powozownię z bezcenną kolekcją luksusowych pojazdów, pachnącą storczykarnię, kolekcję sakralnej sztuki Wschodu.

Na falach jeziora…

Na falach jeziora…

Jezioro Solińskie to miejsce wymarzone dla wodniaków, miejsce rekreacyjnych kąpieli, przybrzeżnych spacerów kajakiem, czy rowerem wodnym, jak również nauki trudnej, lecz pięknej sztuki żeglowania.

Szlakiem smaków i zapachów

Szlakiem smaków i zapachów

Aby poznać region nie wystarczy zwiedzić zabytki, przejść Połoniny, zobaczyć szyby naftowe. To nie wszystko. Trzeba odwiedzić przyjazne karczmy i restauracje, aby dzięki serwowanym przez nie regionalnym potrawom poczuć smak Podkarpackiego.

Spacer zaporą i pod dnem jeziora

Spacer zaporą i pod dnem jeziora

Zapora na Jeziorze Solińskim to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów regionu. Spacer jej deptakiem jest obowiązkową atrakcją turystyczną. Jednak nie każdy wie, że tę monumentalną zaporę można obejrzeć także od wewnątrz. Zwiedzający znajdują się nawet 5 metrów poniżej poziomu dna Jeziora Solińskiego.

Szlakami Połonin

Szlakami Połonin

Przyroda Bieszczad i Beskidu Niskiego to magiczny świat łączący w sobie dzikość i harmonię, to świat ekscytujących wrażeń, a zarazem miejsce ciszy i spokoju

Mieszanka artystycznych wizji

Mieszanka artystycznych wizji

Rękodzieło jest szczególnym miejscem spotkania sztuki ludowej ze sztuką współczesną, przeszłości z teraźniejszością. Efektem tego jest barwna, pełna zaskoczeń, ciekawych połączeń, niezwykle plastyczna mieszanka artystycznych wizji, ludzkiego talentu, wyjątkowości miejsc i ludzi. Tutaj rękodzieło posiada także szczególną cechę – wpływ różnych kultur.

Forty, schrony, militaria

Forty, schrony, militaria

Wspaniałe dzieło myśli technicznej i jedna z trzech największych po Antwerpii i Verdun twierdz w Europie znajduje się tuż przy granicy z Ukrainą. Twierdza Przemyśl do dziś fascynuje i zachęca do poznawania kolejnych jej tajemnic.

Podkarpacki dialog kultur

Podkarpacki dialog kultur

Kultura regionu jest fenomenem, kategorią kulturową oznaczającą pewien stan świadomości, typ wrażliwości i wyobraźni. Ukształtował się tutaj oryginalny, nie spotykany gdzie indziej, splot wielu kultur. Podkarpackie stało się przestrzenią geograficzną, w której przenikały się – i w jakiś sposób nadal przenikają – kultury, gdzie elementy jednej wzbogacają drugą.

W kręgu dźwięków pogranicza

W kręgu dźwięków pogranicza

Muzyka pogranicza posiada w sobie całą gamę dźwięków, które charakterystyczne są dla wszystkich występujących tutaj kultur. Tak więc brzmią tutaj melodie klezmerskie, muzyka łemkowska, śpiewy cerkwi prawosławnych i chóry gregoriańskie. Ten melanż muzyczny pozwala na odnalezienie dla każdego odwiedzającego region coś fascynującego dla siebie. Niezapomnianą podróż muzyczną…

Szlachecka przeszłość

Szlachecka przeszłość

Zamki, pałace, dwory i dworki od wieków wpisywały się w historię regionu, w krajobraz architektoniczny, kulturowy i dzieje społeczne. Warto zajrzeć do pałaców, dworów i dworków, których na terenie województwa jest wiele. Trzeba pospacerować ścieżkami starych parków, które były świadkami losów mieszkańców szlacheckich siedzib.

Śnieżny świat

Śnieżny świat

Jest tak piękna, że zapiera dech. Nie pozwala oderwać oczu, każe wracać i zachwycać się dalej. Zima w Bieszczadach dla każdego, kto choć raz ją zobaczył, staje się wielką odwzajemnioną miłością...

Drewniane arcydzieła

Drewniane arcydzieła

W zapachu drewna, kadzideł, w skrzypieniu starych podłóg, w tajemniczym półmroku drewnianych kościołów i cerkwi znajduje się niezwykły urok. Ich wdzięk i piękno, ukryte pośród drzew, zawierają w sobie historię tego regionu. W drewnianej architekturze jest coś fascynującego, jest w niej jakaś cisza i zaduma.

Łukasiewicz, nafta i lampy

Łukasiewicz, nafta i lampy

Poczuć zapach nafty i zobaczyć, jak wydobywało się ją w poł. XIX w., można tylko tutaj. Kiwony, kieraty, stare szyby wiertnicze, z których na dodatek wiele jest nadal czynnych, wpisują się w pejzaż regionu od ponad 150 lat. Początki światowego przemysłu naftowego to właśnie Podkarpacki oraz jego twórca i wynalazca lampy naftowej - Ignacy Łukasiewicz. W Muzeum Podkarpackim w Krośnie można obejrzeć największą w Europie kolekcję lamp naftowych. 

Podkarpackie tradycje lotnicze…

Podkarpackie tradycje lotnicze…

Świat widziany z lotu ptaka wyzwala w człowieku emocje dotąd nieznane. Poczucie niczym nieograniczonej przestrzeni i podniebnej swobody „uskrzydla” człowieka. Podkarpackie tradycje szybowania w przestworzach sięgają XVIII w., potem Adama Ostaszewskiego ze Wzdowa – twórcy polskiej awioniki i Centralnego Okręgu Przemysłowego - najambitniejszego gospodarczego planu Polski międzywojennej, który przyniósł dzisiejszemu Podkarpackiemu nie tylko olbrzymi skok cywilizacyjny, ale także wyznaczył późniejsze kierunki rozwoju gospodarczego.

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2014 JoomlaWorks Ltd.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Promocja Wrota Podkarpackie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (w skrócie Urząd): zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Promocja Wrota Podkarpackie

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-104
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-07-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF i WORD nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
 • materiały multimedialne nie są opatrzone napisami i audiodeskrypcją.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Gieroń.
 • E-mail: dostepnosc@podkarpackie.pl
 • Telefon: +48 17 747 6811

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 • Adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 • E-mail: urzad@podkarpackie.pl
 • Telefon: +48 17 850 1700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu:
- przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie
Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Wejścia główne do budynku znajdują się na poziomie chodnika. Na wysoki parter niepełnosprawny może dostać się przy pomocy platform z napędem elektrycznym zamontowanych przy schodach na poziomie niskiego parteru. Na pozostałe kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się windami. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do głównej siedziby Urzędu od strony al. Piłsudzkiego można dojechać autobusami 2, 3, 7, 14, 30, 33, 34, 36, a od strony al. Cieplińskiego autobusami 0, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 45, 58, 59.

- przy ul. ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie
Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków zlokalizowaną od strony parkingu. Różnicę poziomów pomiędzy parterem części niższej i wyższej niepełnosprawny może pokonać przy pomocą platformy z napędem elektrycznym, którą zamontowano przy schodach. Na pozostałe kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się windą. Na parterze urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do tej siedziby można dojechać tymi samymi autobusami co do głównej siedziby gdyż ona znajduje się około 350 metrów za główną siedzibą wzdłuż al. Cieplińskiego.

- przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie
Na parkingu przed budynkiem urzędu znajduje 5 wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Wejścia główne do budynku znajdują się na poziomie chodnika od strony ulicy Lubelskiej. Na wszystkie kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się 3 windami, 
z których dwie usytuowane są przy wejściu głównym i  jedna z nich umożliwia zjazd do części podpiwniczonej, w której znajdują się archiwa. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją przyzywową.
W budynku znajdują się wydzielone zespoły pomieszczeń przeznaczonych dla jednostek podległych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego:
- biura WODGiK (wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
- biura PBGiTR (Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów rolnych w Rzeszowie)
- biura PBPP ( Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego).
Do tej siedziby Urzędu od strony ul. Lubelskiej można dojechać autobusami 5, 8, 9, 12, 13, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 51, 53.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
- możliwa jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego,
- nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna,
- zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
- w siedzibie przy al. Cieplińskiego jeden z portierów może pomóc w doprowadzeniu osoby do miejsca docelowego.
Zgłaszający chęć skorzystania z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) do Urzędu, mogą uczynić to:
1) składając w Urzędzie, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy w Urzędzie (nie dotyczy sytuacji nagłych), wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00), w pokojach nr 227, 228 w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracowników Oddziału organizacyjnego Departamentu Organizacyjno-Prawnego, odpowiedzialnych za zapewnienie należytej obsługi osób, doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami samorządu województwa,
2) elektronicznie, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: urzad@podkarpackie.pl,
3) przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - faks (17) 850 17 01.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (.doc, 29KB)

Deklaracja dostępności Serwisu Promocja Wrota Podkarpackie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (w skrócie Urząd): zobowiązuje się zapewnić dostępność...}