layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

promocja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka 

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

Promocja pogranicza polsko - słowackiego - turystyka bez granic...

Turystyka nie zna granic. Turystyka nie kończy się wraz z granicą państwa, za którą nie ma już nic. Zbliżeniu i wzajemnemu poznaniu terenów tarnsgranicznych ma służyć projekt „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska”, którego realizacja opierać się będzie na transgranicznym partnerstwie 5 organizacji (3 polskich i 2 słowackich): Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (lider projektu), Agencji Rozwoju Regionalnego Svidnik, Fundacji Bieszczadzkiej,  Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska oraz Dziecięcej Organizacji Fénix Snina.

 Współpraca transgraniczna jest także elementem wzajemnej promocji oraz wzmocnieniem promowania walorów terenów przygranicznych. Ale aby móc się wzajemnie promować trzeba najpierw poznać to, o czym mamy mówić i pisać. Służył temu zorganizowany przez „Pro Carpathię” objazd studyjny dla dziennikarzy w dniach 12-14 czerwca 2010 r.

 Do obejrzenia efektu 3-dniowego objazdu zapraszam poniżej. Niech będzie to zachęta to kontynuowania zwiedzania szlaku architektury drewnianej, który wclae nie kończy się na granicy polsko - słowackiej.