layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

promocja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka 

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

Zaklęte w drewnie

Drewno, a w zasadzie architektura drewniana to niezwykłe bogactwo regionu. Zaklęte w drewnie „cuda” nie kończą się na granicy polsko – słowackiej, ale zachęcają do dalszej wędrówki poza granicami regionu i państwa, wyszukiwania prawdziwych perełek, porównywania ich architektury, wystroju wnętrza w postaci ołtarzy, ikonostasów, polichromii, rzeźb i wielu innych elementów im towarzyszących. Dlatego też o to drewniane bogactwo trzeba niezwykle dbać, a zarazem należy je pokazywać i promować, bo wtedy będą drewniane skarby nadal tętniły życiem, a zachwycone oczy znawców i turystów będą w nich odkrywać na nowo niepowtarzalne piękno „zaklęte w drewnie”.

Temu służy realizowany przez Województwo Podkarpackie projekt „Transgraniczny produkt turystyczny – „Zaklęte w drewnie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Główną ideą projektu jest potrzeba aktywizacji gospodarczej mieszkańców obszarów przygranicznych dla rozwoju funkcji czasu wolnego. Obszar ten, ze względu na swoje transgraniczne i tranzytowe położenie, jest przedmiotem zwiększonego ruchu turystycznego. Po obu stronach granicy istnieje stosunkowo bogata oferta atrakcji turystycznych. Ponadto, istnieją również produkty turystyczne punktowe i liniowe, jednak w większości funkcjonujące, jako samodzielne atrakcje turystyczne (w tym także takie, jak szlaki architektury drewnianej), które nie odpowiadają w pełni oczekiwaniom turystów. Na taki stan rzeczy składa się między innymi mały stopień komercjalizacji, brak zintegrowania i komplementarności oraz brak wyraźnej marki produktu.

Opracowanie profesjonalnej, komplementarnej oferty turystycznej popartej wspólnymi działaniami promocyjnymi konieczne jest do zwiększenia jej konkurencyjności względem sąsiednich regionów i zwiększenia atrakcyjności turystycznej. 
Główny kierunek realizacji niniejszego projektu koncentrował się będzie na działaniach: 
• stworzenie bazy danych szlaków architektury drewnianej, pracowni rzeźbiarskich, zakładów przemysłu drzewnego, karczm regionalnych, bazy noclegowej, 
• wydaniu folderu na podstawie informacji zebranych z baz danych, 
• organizacji konferencji czytaj więcej...
• organizacji imprezy promocyjnej - Festiwal „Zaklęte w drewnie” 
• wykonaniu i umieszczeniu na przejściu granicznym w Barwinku tablicy informacyjnej o szlakach architektury drewnianej i kluczowych atrakcjach turystycznych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego w językach: polskim, słowackim i angielskim.

 

Zapraszam do "podróży" po zabytkach architektury drewnianej polsko - słowackiej poprzez niezwykle barwny, pełen zdjęć i informacji folder "Zaklęte w drewnie".

Rezultatem tych działań będzie powstanie zintegrowanej i komplementarnej oferty sieciowej łączącej podkarpackie i słowackie szlaki architektury drewnianej. Taki model działania jest niezwykle ważny w aspekcie przekonania podmiotów rynku turystycznego w kwestii określanej mianem: „razem znaczy lepiej”, zarówno dla turystów, jak i dla samych podmiotów. Poniżej zapraszam do zapoznania się z powstałymi w ramach projektu folderami, pełnymi informacji i pięknych zdjęć, mapami, propozycjami noclegów, kuchni regionalnej.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013”

 Fot.:Izabela Fac