IMG 1050W auli Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zwykle obradują radni województwa, tym razem spotkali się na obradach studenci. Wszystko za sprawą V posiedzenia Rady Studentów Parlamentu Studentów RP.

W obradach uczestniczyli m.in.: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego  Jerzy Borcz, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej PRz  prof.  Grzegorz Ostasz, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański.

Obrady otworzył Michał Klimczyk – Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, który pozytywnie wypowiedział się o współpracy na Podkarpaciu pomiędzy samorządem studenckim a wojewódzkim. Marszałek Władysław Ortyl przemawiając do studentów mówił z kolei o rozwoju województwa podkarpackiego i szansach na przyszłość dla młodych ludzi.

- Nasze inteligentne specjalizacje, lotnictwo, kosmonautyka, motoryzacja, informatyka, są obszarami, które napędzają nasz rozwój. Wpływ na to mają działania samorządów, firm, instytucji, ale także wsparcie unijnych funduszy. Jesteśmy województwem innowacyjnym, czego przykładem jest Podkarpackie Centrum Innowacje – dające studentom duże możliwości rozwoju kariery zawodowej – mówił marszałek.

Przewodniczący Sejmiku Województwa, Jerzy Borcz podkreślał z kolei znaczenie utworzenia na Podkarpaciu dwóch dużych uczelni – Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej. Dziękował też studentom za dobrą współpracę.

- Dziękuję za ten rodzaj współpracy, jaki się nawiązał pomiędzy samorządem województwa, a samorządem studenckim. Wydaje mi się, że w naszym regionie ta współpraca układa się bardzo dobrze. Życzę wszystkiego najlepszego – powiedział przewodniczący Jerzy Borcz, wręczając przewodniczącemu parlamentu pamiątkowe albumy o podkarpaciu.

- Podkarpacie to miejsce, w którym można zobaczyć  świetne innowacje, ale także miejsce w którym można odpocząć. Podkarpackie to także kuźnia młodych osób, które chcą działać, są aktywni i angażują się w działania samorządu studenckiego, jednocześnie mają pomysł na tę działalność – tak z kolei mówił Dominik Leżański – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję. W pierwszym panelu głos zabrał marszałek Władysław Ortyl i przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. Dyskusja dotyczyła aktywności młodych ludzi w sferze społecznej działalności, udziału w życiu samorządowym regionu, uczelni.

W obradach wzięli udział przedstawiciele studenckiej społeczności z podkarpackich uczelni – wyższych szkół zawodowych oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, a także studenci działający w Parlamencie Studentów RP z innych ośrodków akademickich w kraju.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej to ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich studenckich samorządów. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce reprezentuje środowisko studenckie przed organami państwowymi oraz opiniuje akty prawne dotyczące studentów. Przedstawiciele Parlamentu Studentów RP uczestniczą np. w pracach senackich i sejmowych komisji. PSRP jest jedynym przedstawicielem Polski w Europejskiej Unii Studentów.

Rada Studentów, jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym Parlamentu Studentów RP. Do jej głównych kompetencji należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych, oraz wybór przedstawicieli studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fot/tekst Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP