456125D0 9A8D 47BA ACA1 AE31AFC32A19Uniwersytet Rzeszowski obchodzi 18. rocznicę powstania. W jubileuszowej uroczystości, połączonej z promocjami i habilitacjami doktorskimi, udział wziął m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz i reprezentujący zarząd regionu Stanisław Kruczek.

Dokładnie 18 lat temu - 7 czerwca 2001 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę, na mocy której powołany został Uniwersytet Rzeszowski. Na początku swojego istnienia posiadał sześć wydziałów i 21 kierunków kształcenia.

W uroczystości uczestniczyli także: bp Kazimierz Górny (jeden z ojców założycieli Uniwersytetu Rzeszowskiego), Mieczysław Janowski (zaangażowany mocno w powstanie UR), parlamentarzyści: Krystyna Skowrońska, Krystyna Wróblewska, Andrzej Szlachta (ówczesny prezydent Rzeszowa), Mieczysław Kasprzak, Aleksander Bobko (ówczesny rektor UR), wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Henryk Wolicki - pełnomocnik prezydenta Rzeszowa, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, przedstawiciele służb mundurowych i prokuratury.

Reprezentujący Zarząd Województwa Stanisław Kruczek odczytał list w imieniu marszałka Władysława Ortyla . W liście marszałek podkreślil wkład Uniwersytetu Rzeszowskiego w tworzeniu i rozwoju intelektualnego potencjału Podkarpacia: 

- Uniwersytet Rzeszowski to duma i chluba województwa podkarpackiego, ceniona uczelnia, która dzięki dynamicznemu rozwojowi, jest chętnie wybierana przez studentów nie tylko z naszego regionu. Ta silna pozycja na edukacyjnej mapie kraju, to efekt wytężonej pracy, profesjonalizmu i dalekowzroczności w podejmowanych decyzjach oraz pasji, która w kształceniu jest niezbędna. 

Święto było okazją do uroczystych promocji doktorskich i habilitacyjnych, wręczenia odznaczeń, medali, wyróżnień.

Stopnie naukowe doktora habilitowanego otrzymały:Dorota Chudyk i Anna Jamrozek - Sowa z Wydziału Filologicznego. 

Stopnie doktora:

- z Wydziału Biologiczno - Rolniczego: Michalina Grzesik, Anita Poradowska, Barbara Romankiewicz, 

- z Wydziału Biotechnologii: Magdalena Biesiadecka i Natalia Kochman-Kędziora, 

- z Wydziału Filologicznego: Marta Maciejowska i Ewelina Kaczmarska, 

- z Wydziału Medycznego: Romana Wróbel, Natalia Wołoszyn, Łukasz Puchała, Piotr Matłosz, Krzysztof Kalita, Grzegorz Sobek 

- z Wydziału Socjologiczno - Historycznego: Agnieszka Huzarska 

- z Wydziału Sztuki: Katarzyna Woźniak 

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: 

- dr hab. Urszula Gruca – Miąsik, prof. UR, 

- prof. dr hab. Joanna Kostecka 

- prof. dr hab. Jolanta Pasterska 

- prof. dr hab. Krzysztof Skórczewski 

Srebrny Krzyż Zasługi: 

- dr hab. Anna Barwińska - Małajowicz, prof. UR 

- dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR 

- dr hab. Marlena Makiel-Hędrzak, prof. UR 

- dr hab. Agata Znamirowska, prof. UR 

Brązowy Krzyż Zasługi:

- dr hab. inż. Maciej Balawejder, prof. UR 

- dr hab. Jan Bazan, prof. UR 

- dr hab. Józef Cebulski, prof. UR 

- dr inż. Roman Chorób 

- dr Barbara Fura 

- dr Mariola Garczyńska 

- dr inż. Łukasz Jurczyk 

- dr Waldemar Lib 

- dr hab. Teresa Miś, prof. UR 

- inż. Andrzej Piekarczyk 

- dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR 

- dr hab. Jacek Tabarkiewicz, prof. UR 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: 

Grażyna Błachowicz-Wolny, dr hab. Jacek Dziok, prof. UR, dr hab. Maria Grzybek, prof. UR, mgr Adela Jabłecka, mgr inż. Teresa Jucha, dr inż. Lidia Kaliszczak, mgr Adam Maryniak, mgr Stanisław Ożóg, mgr Halina Peszyńska, mgr Maria Pliś, dr hab. Joanna Rusin, prof. UR, mgr Barbara Skrzypiec, dr hab. Bożena Taras, prof. UR, prof. dr hab. Jerzy Tosik-Warszawiak, dr hab. Anna Wal, prof. UR, dr inż. Stanisław Właśniewski, Elżbieta Włodyka, dr hab. Marta Wrońska, prof. UR

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: mgr Urszula Buda, dr Ewa Fedyczkowska, dr Elżbieta Ochwat

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: mgr Iwona Bryła, mgr Ewelina Hamerla

MEDAL ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS

- prof. dr hab. Tadeusza Borutę 

- prof. dr hab. Tadeusza Wiktora 

Medal Brązowy Gloria Artic - mgr Romualda Kalinowskiego

Medal Wielki UR - prof. Michael Ranke

Medal UR

- dr Bartłomiej Peret 

- Christia Ponocny 

- Olivier Dörner 

Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego

- dr Katarzyna Szara 

- dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR 

- prof. dr hab. n. med. Adam Reich 

- dr hab. Dariusz Ziółek, prof. UR 

 

 

Justyna Łotocka