Zarząd województwa przyznał dotacje na inwestycje związane z prowadzeniem działalności statutowej siedmiu podkarpackim uczelniom. Stosowne dokumenty podpisali dziś w urzędzie: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch oraz przedstawiciele władz uczelni.

 

Program wsparcia działalności podkarpackich uczelni to efekt prowadzonej od kilku lat polityki samorządu województwa. Środki mają trafiać m.in. na projekty związane uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej, uwzględniającej aktualne warunki na rynku pracy. O tym mówił dziś w trakcie konferencji marszałek Władysław Ortyl.

- Podpisane dziś umowy mają dla nas duże znaczenie. Część z tych środków trafia na projekty i zadania, które wspierają kształcenie w zawodach poszukiwanych w województwie podkarpackim. Realizowany od wielu lat program pomocy podkarpackim uczelniom będzie kontynuowany - zapewnił marszałek Władysław Ortyl.

Władzom uczelni pogratulował także wicemarszałek Piotr Pilch.

- Specjalnie powołana komisja wybrała do dofinansowania najlepsze wnioski. Serdecznie państwu gratuluję. Cieszy fakt, że środki otrzymają zarówno państwowe uczelnie jak i państwowe szkoły zawodowe. Nam zależy na tym, aby podkarpacka młodzież kształciła się w jak najlepszych warunkach, na dobrych uczelniach – a do tych zaliczamy wszystkie podkarpackie placówki – nie ukrywał radości wicemarszałek Piotr Pilch.

Najwyższą kwotę dotacji otrzymała Politechnika Rzeszowska, która przekracza nieznacznie 300 tys. zł. Za otrzymane środki władze uczelni planują zakup m.in.: aparatu do terapii falą uderzeniową, dwukanałowego wykonywania zabiegów magnetoterapii, krioterapii oraz oprogramowanie do oceny i treningu równowagi, stabilności i kontroli sensomotorycznej, zestawu do rejestracji i analizy EMG czy żyroskop wraz z napędem silnikowym. Urządzenia będą służyć studentom wszystkich kierunków, ale przede wszystkim inżynierii medycznej oraz lotnictwa i kosmonautyki (pilotaż) oraz studentom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i problemami zdrowotnymi w obrębie układu ruchu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku przeznaczy 100 tys. zł. na mineralizator mikrofalowy. Urządzenie umożliwi kształcenie praktyczne na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych.

W załączniku znajduje się pełna lista uczelni, wraz z kwotą dofinasowania na poszczególne projekty.

tekst/fot. Michał Mielniczuk
Wideo: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP