DSC2997Marszałek Władysław Ortyl i przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz uczestniczyli w inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Podniosła uroczystość jak zwykle zgromadziła licznie studentów, wykładowców i sympatyków tej ważnej podkarpackiej uczelni.

Inauguracja rozpoczęła się mszą świętą w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej, po której uczestnicy przeszli do auli uniwersytetu przy ul. Pigonia. Po odegraniu hymnu państwowego i uroczystym otwarciu uroczystości głos zabrał rektor uczelni prof. Sylwester Czopek, który mówił m.in. o ważnych zmianach, jakie zaszły w strukturach uczelni. Od tego roku bowiem w miejsce 12 wydziałów na uczelni będą funkcjonowały cztery kolegia: medyczne, nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

- Zmiany są konieczne, aby odnaleźć się w świecie o coraz większej konkurencyjności, do jakiej zmusza nas nowe prawo – mówił rektor UR, prof. Sylwester Czopek.

Marszałek podkreślał, że dynamiczny rozwój gospodarki wymaga zmian w podejściu do kształcenia:

- Wchodzące na rynek pracy kolejne roczniki absolwentów muszą zostać wyposażone w kompetencje, których gospodarka przyszłości będzie od nich oczekiwać. To jest obecnie największe wyzwanie dla świata nauki i systemu kształcenia młodzieży – mówił marszałek, zapewniając, że samorząd województwa dokłada wielu starań, aby wpierać wszystkie podkarpackie uczelnie.

Oprócz okolicznościowych wystąpień podczas inauguracji zabrzmiało także uroczyste „Gaudeamus igitur”. Wręczono również Medale Komisji Edukacji Narodowej i Laury Rektora. Wykład inauguracyjny „Dla kogo archeologia?” wygłosił prof. Andrzej Kokowski.

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP

Fot. Michał Święcicki UR