191002nauczyDwunastu nauczycielom z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi przy Wojewódzkim Szpitalu nr 2 w Rzeszowie oraz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, Jaśle i Stalowej Woli uroczyście nadano stopień nauczyciela mianowanego. Awanse wręczył wicemarszałek Piotr Pilch.

- Praca nauczyciela to misja, a w centrum zainteresowania każdego nauczyciela powinien być niezmiennie uczeń – mówił podczas spotkania do młodych nauczycieli wicemarszałek Piotr Pilch, który jednocześnie pogratulował im awansu i życzył powodzenia w dalszej karierze.

Nauczyciele w obecności marszałka uroczyście złożyli ślubowanie wypowiadając między innymi takie słowa: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność, nauczyciela, wychowawcy, opiekuna młodzież, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej…”

Szkoły, w których uczą mianowani nauczyciele są podległe Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Tekst i fot.: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP