191210 STYPENIAPonad 200 tys. zł trafi do najzdolniejszych studentów pierwszego roku, którzy podjęli naukę na podkarpackich uczelniach. Wsparcie zostanie wypłacone w ramach programu „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego”. Żakom pogratulował dziś marszałek Władysław Ortyl, któremu towarzyszył wicemarszałek Piotr Pilch oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

To już VI edycja programu, z którego środki trafią w tym roku do 104 osób. Stypendia mają wspierać podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców Podkarpacia oraz stymulować rozwój szkolnictwa wyższego w regionie. Program jest realizowany ze środków własnych Województwa Podkarpackiego.

Studentom pogratulował dziś marszałek województwa Władysław Ortyl.

- Te stypendia świadczą o waszej aktywności, waszej pracy i nauce. Cieszymy się bardzo, że wybraliście studia w województwie podkarpackim. Witamy tych, którzy przyjechali do nas z różnych stron Polski – powiedział marszałek Ortyl, gratulując obecnym w urzędzie studentom.

Do gratulacji dołączył Jerzy Borcz – przewodniczący Sejmiku Województwa.

- Ja wam szczerze życzę aby kierunek studiów, który wybraliście był zgodny z waszymi zainteresowaniami. Życzę wam żebyście znaleźli w sobie pasję do wykonywania przyszłego zawodu i żebyście tutaj na Podkarpaciu zostali – mówił Jerzy Borcz.

Wicemarszałek Piotr Pilch mówił o osobistych związkach z tegorocznymi maturzystami.

- Przeżywałem egzaminy razem z państwem, bo moja córka również w tym roku zdawała maturę. Jestem z niej szczególnie dumny - gdyż wiem, że stałaby dziś tutaj. Wybrała jednak stomatologię w Krakowie, a ten kierunek jeszcze na Podkarpaciu nie funkcjonuje. Dlatego jestem świadomy, jak trudny w tym roku był egzamin dojrzałości. Tym bardziej państwu gratuluję – mówił Piotr Pilch. 

Wsparcie przysługuje studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym po raz pierwszy studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie. Kandydaci do stypendium muszą rozpocząć studia w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego i uzyskać co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym. 

Największą grupę stypendystów, stanowią studenci Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wysokość stypendium (wypłacone jednorazowo na start) w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2000 zł. Większość z grupy 104 stypendystów, stanowiły kobiety (66 pań). Najpopularniejszym kierunkiem studiów, był kierunek lekarski (37 os.) oraz lotnictwo i kosmonautyka (23 os.)

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego to nie jedyna forma wsparcia organizowana przez regionalny samorząd.

-Wspieramy także uczniów szkół średnich, wspieramy sportowców i artystów, tych którzy realizują swoje pasje. Mamy nagrody dla zdolnych uczniów, dla tych którzy mogą pochwalić się dobrymi wynikami – przypomniał w trakcie spotkania ze studentami marszałek Ortyl.

Obok programu dla studentów, Województwo Podkarpackie realizuje projekty stypendialne finansowane z funduszy unijnych w ramach RPO WP 2014-2020 skierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych kształcących się w szkołach zawodowych i ogólnokształcących, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej i osiągających wysokie wyniki w nauce. Są też  stypendia sportowe dla zawodników Województwa Podkarpackiego, Program stypendialny „Nie zagubić talentu” oraz nagrody dla zdolnych uczniów podkarpackich szkół.

Michał Mielniczuk/ Ewa Faszczewska-Rak

Biuro Prasowe UMWP/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Fot. Michał Mielniczuk