200330 szkolaztvpUczniowie wracają na lekcje. Oczywiście w czasie narodowej kwarantanny, nie ma mowy o fizycznym powrocie do szkolnych ław. Jednym z rozwiązań tego problemu, jest współpraca TVP i MEN w zakresie transmisji zajęć lekcyjnych na kanałach publicznej stacji. Już od dziś (30 marca) wyemitowane zostaną pierwsze zajęcia. 

Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku, znajdą się także na VOD.TVP.P. Współpraca to efekt podpisanego 27 marca porozumienia dotyczącego realizacji audycji oświatowych dla uczniów szkół podstawowych, między TVP S.A. i Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

Część zajęć nagrywanych jest przez TVP3 Rzeszów. W studiu przy ul. Kopisto, realizowany jest materiał dla uczniów klas 5. 

Telewizyjny plan lekcji dostępny jest na stronach TVP:

PLAN LEKCJI TVP