Herb Województwa PodkarpackiegoPodkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli wchodzące w skład Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zachęca do wzięcia udziału w projekcie grantowym pn. Lekcja: Enter – „Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”

 

Uprzejmie informujemy, że Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli wchodzące w skład Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zakłada realizację szkoleń dla 570 nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego – uczestników projektu grantowego pn. Lekcja: Enter – „Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, III Oś Priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt będzie realizowany w terminie do 28 lutego 2022 roku. Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.pcen.pl