Nowa wiedza banerZapraszamy do udziału w ogólnopolskim, bezpłatnym programie edukacyjnym "Nowa wiedza - zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej", w którym omawiane są planowane w najbliższych miesiącach zmiany, udogodnienia i możliwości wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w obszarze usłu społecznych oraz rozwoju lokalnego.

Ambasador mlodego pokolenia plakat 768x864Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Ambasador Młodego Pokolenia RP" organizowanym przez Piotra Mazurka Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej we współpracy z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem. Konkurs skierowany jest do osób zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską, a także do organizacji, które tę działalność wspierają.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Obraz Sejm z czasów Stanisława Augusta z herbami województw Polski i Litwy MZŁ PortalMDKDR 002Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej powstał w celu zachowania kresowego dziedzictwa, ochrony rozproszonych zbiorów oraz wszechstronnej popularyzacji wielowymiarowego fenomenu Kresów.

Ocalić od zapomnienia i przekazać kolejnym pokoleniom
Ta wyjątkowa strona internetowa została przygotowana przez samorząd województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu powstał system teleinformatyczny, dzięki któremu możliwe stało się bezpieczne przechowywanie cyfrowych zbiorów, ich udostępnianie za pośrednictwem nowoczesnego portalu tematycznego oraz wdrożenie nowych e-usług z zakresu kultury.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.06.2021 upływa termin złożenia formularzy w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów". Konkurs ma na celu wspieranie współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora jak również służy podkreśleniu roli NGO w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga on dodatkowo kreować pozytywny wizerunek organizacji społecznych, podkreślać ich rolę w państwie.