Wicemarszałek Piotr PilchCieszę się i gratuluję ciekawych projektów, zgłoszonych i dofinansowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – mówił wicemarszałek Piotr Pilch w czasie uroczystości podpisywania umów o dofinansowanie projektów, realizowanych przez instytucje i Lokalne Grupy Działania z Podkarpacia w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Marszałek Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" - na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. Finał regionalny odbędzie się w dniu 25 lipca 2021 r. w Medyni Głogowskiej. Podczas tego wydarzenia wyłonieni zostaną Laureaci przez powołaną do tego celu Komisję Konkursową.
Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP.

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii informujemy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO (z siedzibą w Rzymie) uruchamia zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego” portal internetowy – CONNECT, zaprojektowany jako „punkt kompleksowej obsługi”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie informuje o możliwości wsparcia finansowego dla rolników indywidualnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
"Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy"
więcej na: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/ 

Stowarzyszenie Postaw Na Zdrowie z Jeżowego zaprasza wszystkich rolników, wystawców, przetwórców, rzemieślników, pszczelarzy oraz KGW z terenu Województwa Podkarpackiego do BEZPŁATNEGO dodania ogłoszeń na stronie www.por24.pl której celem jest połączenie rolników z odbiorcami, promocja sprzedaży bezpośredniej i produktów lokalnych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą Nr 212/4311/20 z dnia 20 października 2020 r. poddał konsultacjom projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim.

Już od sześciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadzi kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Najważniejszym elementem tej kampanii jest sadzenie drzew miododajnych.