Zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu, koordynującą PDO dla województwa podkarpackiego z Samorządem Województwa Podkarpackiego i Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Wojewódzkiego Zespołu PDO podjęto decyzję o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa na rok 2019 dla odmian: pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego, owsa jarego, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, bobiku, grochu, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, soi i ziemniaka jadalnego średniowczesnego.