Otwórz/zamknij mapę strony

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 (PSRT WP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (uchwałami: nr 102/2255/15 z dnia 13 października 2015 r. oraz nr 108/2349/15 z dnia 27 października 2015 r.). Prace nad przygotowaniem PSRT WP, realizowane były przy udziale przedstawicieli kluczowych regionalnych środowisk zajmujących się problematyką transportową. W tym celu, Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał Zespół ds. przygotowania PSRT WP, którego zadaniem było opracowanie dokumentu.

Zgodnie z art. 11 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 poz. 1392 j.t.), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2014.1649 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), realizując obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa w tworzeniu dokumentów strategicznych, projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wymagał przeprowadzenia konsultacji społecznych z jednostkami samorządu terytorialnego, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także z partnerami społecznymi i gospodarczymi z terenu województwa.

Realizując obowiązki wynikające z wymienionych wyżej przepisów, w okresie od 30 października do 4 grudnia 2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniu 23 grudnia 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 127/2782/15 w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, zajął stanowisko w sprawie zgłoszonych uwag.

Wszystkie wnioski zostały poddane wnikliwej analizie i zostały wykorzystane w procesie przygotowania końcowej wersji Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Załącznik do niniejszego artykułu stanowi Raport z konsultacji społecznych ww. Programu oraz Prognozy.

Załączniki:
Pobierz plik (Raport z konsultacji społecznych.pdf)Raport z konsultacji społecznych1147 kB

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego