Otwórz/zamknij mapę strony

W związku z przedstawionym na ostatniej sesji sejmiku zarzutem Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej o podawanie przeze mnie nieprawdziwych informacji o wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Województwa Podkarpackiego na 2015r. ponownie wyjaśniam, że subwencja ta zmniejsza się w stosunku do lat poprzednich pomimo utworzenia nowego źródła dochodów – dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Zmniejszenie dochodów budżetu w stosunku do roku 2014 z tytułu części regionalnej i wyrównawczej przy uwzględnieniu dotacji wynosi 55,9 mln zł. W kwocie tej nie ujęto zmniejszającej się także o  3,6  mln zł części oświatowej subwencji ogólnej, co łącznie daje kwotę prawie 60 mln zł.

Kwota subwencji na 2015r. wraz z nowoutworzoną dotacją jest najmniejsza od 2008r. pomimo wzrostu gospodarczego w kraju w tym okresie. Przedstawiam zestawienie kwot otrzymanych subwencji w latach 2008-2014 oraz planowanych do przekazania na 2015 – wg informacji Ministerstwa Finansów, która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 22 października 2014r.

            Zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa jest wynikiem braku regulacji zabezpieczającej stabilność dochodów z tego tytułu i to zarówno w dotychczasowej jak i znowelizowanej ustawie. Ministerstwo Finansów opracowując zmiany przepisów w tym zakresie winno wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego dochodów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie i realizację nałożonych zadań oraz wywiązywanie się z już zaciągniętych zobowiązań. Apel o utrzymanie subwencji z budżetu państwa na poziomie roku 2014 Sejmik Województwa Podkarpackiego ujął w Uchwale Nr LI/1049/14 z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia stanowiska wobec przewidywanego przez Ministerstwo Finansów poziomu finansowania z budżetu państwa samorządów województw w 2015r.

Ministerstwo Finansów w dotychczas przekazywanych informacjach porównywało wyłącznie wyliczenia wysokości subwencji dla Województwa Podkarpackiego wynikające z obowiązujących do 2014r. zapisów ustawy o dochodach j.s.t. - uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją – oraz wynikające z przepisów zmienionych ustawą z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pomijając fakt zmniejszenia subwencji w stosunku  do lat ubiegłych. Na bazie takiego porównania przedstawiono tezę, że na nowych rozwiązaniach nikt nie traci.

Władysław Ortyl
Marszałek Woj. Podkarpackiego

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego