Podkarpacki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2021 został przyjęty Uchwałą Nr 209/4249/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020 . Szczegóły (link do programu).

 

Raporty i opracowania dotyczące profilaktyki uzależnień:

(Kwestionariusz z realizacji GPPN za 2020 r. jest plikiem niedostępnym cyfrowo pochodzącym od podmiotu zewnętrznego)

(Raport o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim w 2019 r. jest plikiem niedostępnym cyfrowo)